Τελευταίες Αγγελίες για Πέλλα

Εικονοθέτης Linotype Linotronic 200P

Πέλλα €200,00

Εικονοθέτης Linotype Linotronic 200P Αυτός ο εικονοθέτης δεν έχει χρησιμοποιηθεί για αρκετά χρόνια, έτσι δεν μπορώ να πω αν είναι