Νίκος

Δράμα
Μέλος από 02/08/2018

Τηλέφωνο
Δεν παρέχεται

Ταχυδρομικός Κώδικας
66100

Απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στην κλασική φιλολογία (αρχαία-λατινικά) παραδίδει ιδιαίτερα σε παιδιά δημοτικού – γυμνασίου – λυκείου. ΤΙμές: προσιτές.