Ράνια

Ξάνθη
Μέλος από 16/02/2019

Τηλέφωνο
Δεν παρέχεται

Ταχυδρομικός Κώδικας
67100

Φιλόλογος, με δεκαετή εμπειρία, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
Τιμές: Δημοτικό: 6ε Γυμνάσιο: 8ε, Λύκειο: 10ε
Τηλ.:6979235630