Τηλέφωνο
6998709003

Ταχυδρομικός Κώδικας
54644

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ LATEX 2000 ML ΤΥΠΟΣ ΑΠΛΟΣ ΑΨΟΓΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟΙ:
1)5 – 25 ΑΔΕΣ+22 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ 10 – 12 -2015 
2)10 – 25 ΑΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ 10 – 01 -2016 
ΤΙΜΗ 5 ΕΥΡΩ Η 25 ΑΔΑ.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ:80 ΕΥΡΩ(397 ΤΕΜΑΧΙΑ).