Τηλέφωνο
6972592157

Ταχυδρομικός Κώδικας
27131

Με 1000 χιλιάδες χιλιόμετρα