Σταύρος Κεραμιδάς

Εύβοια
Μέλος από 01/04/2018

Τηλέφωνο
Δεν παρέχεται

Ταχυδρομικός Κώδικας
34100

Ταινίες ελαφρώς μεταχειρισμένες ελεγμένες παίζουν καλά. Για συλλέκτες η για κατάστημα που θέλει να πλουτίσει την ποικιλία του. Μαζί δίδονται άλλες περίπου 200 ταινίες ακατάλληλες δια ανηλίκους.