1 αγγελία από Θεόδωρος

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ρωσσικής Γλώσσας

Θεσσαλονίκη €5,00

Απόφοιτος του τμήματος γλώσσας φιλολογίας και πολιτισμού παρευξείνιων χωρών με ειδίκευση στην ρώσσικη γλώσσα και φιλολογία κάτοχος επιπέδου β2 απο

Θεόδωρος

Θεσσαλονίκη
Μέλος από 02/03/2019

Τηλέφωνο
6970546901

Ταχυδρομικός Κώδικας
54352